ČASOVÝ HARMONOGRAM

12:00             -  Otevření areálu

13:00 - 13:40 - PŮVODNÍ RECEPTURA

14:00 - 14:40 - KAPRIOLA

15:00 - 16:00 - SKLAP

16:20 - 17:00 - AUŠUS

17:20 - 18:00 - Petr KADLČEK
                         & Jakub
FOJTÍK - EMISE Unplugged

18:20 - 19:00 - MILOŠ DODO DOLEŽAL

19:30 - 20:30 - JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ

                          & ILLUMINATI.CA

21:00 - 21:55 - NERREA


Časy jsou pouze orientační. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.