INFORMACE

Doprava aneb jak na festival

Aktuálním místem konání Fírfestu je horní areál Letního kina v Ústí nad Labem.
Upozorňujeme všechny návštěvníky, že vstup do Letního kina bude umožněn pouze horní branou, tj. z ulice Rooseveltova.
- MHD: Využít můžete trolejbusy č. 51, 53, 55 nebo autobus č. 15 - zastávka Hilarova, k Letnímu kinu je to následně 2 minuty chůze. Jízdní řády naleznete zde.
- Autem: Parkování v okolí areálu a přilehlých komunikacích je povoleno pouze na vyhrazených místech, sledujte
prosím místní značení. Parkovat můžete v některých okolních ulicích u Letního kina.
Dále můžete i parkovat např.: v ulici Winstona Churchilla, nebo přímo v centru města (OC Fórum,...) a následně využít MHD, či vytrvalejší mohou pěšky.
- Pro motorkáře, kteří na Fírfest dorazí na svých strojích, je parkování zajištěno přímo v areálu.
- Mapu místa konání s podrobnějšími informacemi naleznete také zde.

První pomoc, bezpečnost, ztráty a nálezy

Na festivalu je k dispozici zdravotní služba, která je příslušně označena.
V případě nouze můžete také kontaktovat členy pořadatelské služby.
Bezpečnostní služba je na festivalu na ochranu návštěvníků, tak i na ochranu festivalových prostor.
V případě ztráty či nálezu se obracejte na pořadatelskou službu.
Za odložené věci, cennosti, apod. neručíme.
Za bezpečnost dětí si ručí rodiče.
Při jakémkoliv problému upozorněte pořadatele.

Zákazy

Do areálu je přísně zakázáno vnášet:
- hořlaviny, pyrotechnické předměty, otevřený oheň
- předměty ohrožující bezpečnost a zdraví (jakékoliv psychotropní látky, drogy, zbraně) - výjimku tvoří drogy povolené legislativou ČR (např.: cigaretové výrobky)
- laserová ukazovátka
- jakékoliv skleněné nádoby (včetně lahví), plechovky
- vlastní alkoholické nápoje
Návštěvníci nebudou vstupovat do prostoru pro účinkující bez svolení pořadatele.
Není dovoleno sedat si na vyznačené místo pro tělesně postižené.
Na zaparkované motocykly a automobily platí přísný zákaz sedání a jakékoliv manipulování s nimi.
Za poškození jakéhokoliv majetku v areálu uhradí poškozovatel náhradu ihned na místě.

Identifikace

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení či zaplacení vstupenky identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu na akci. Identifikačním náramkem je povinnost se prokázat při každém vstupu do areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu.
V případě nemožnosti se prokázat nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou, nebo si může koupit nový identifikační náramek.

Hygiena

Na festivalu jsou k dispozici toalety s příslušným označením.
V areálu je dostatečné množství odpadkových košů.
Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali.
V případě, že je odpadkový koš plný, odhoďte smetí k odpadkovému koši na zem.
Prosíme udržovat čistotu i v okolí.

Občerstvení

Během festivalu je návštěvníkům k dispozici po celé ploše areálu rozmanitá nabídka kvalitního občerstvení.

GDPR

Ochrana osobních údajů - Vstupem na akci Fírfest v areálu Letního kina v Ústí nad Labem vyjadřuje návštěvník svůj souhlas s pořízením fotografií, audiovizuálního a zvukového záznamu za účelem propagace organizátora. Správcem osobních údajů je organizátor RED HILL PRODUCTION, z.s. Fotografie, audiovizuální a zvukový záznam mohou být využity pro facebookovou stránku "Fírfest", facebookovou událost "Fírfest" a webové stránky www.firfest.cz. Více o Vašich právech naleznete na www.gdpr.cz.


U vchodu do areálu je informační stánek, kde naleznete časový harmonogram festivalu, informace o první pomoci, pořadatelské službě, apod.
Pokud se budete chtít na něco zeptat, či s něčím pomoci, obraťte se na příslušně označenou pořadatelskou službu.

Vstup se psy pouze na vodítku, popř. i s náhubkem, na vlastní nebezpečí a zodpovědnost majitele psa.
V případě prokázané agresivity, neukázněnosti psa, či znečišťování areálu (neuklízení psích exkrementů majitelem psa), si pořadatel vyhrazuje právo návštěvníka-majitele psa vykázat z areálu.

Při nedodržování návštěvního řádu jsou pořadatelé a bezpečnostní služba oprávněni porušovatele vykázat.

Návštěvníci festivalu Fírfest jsou povinni dodržovat i návštěvní řád Letního kina v Ústí nad Labem.

Změna programu, termínu či místa konání vyhrazena.